Registr dlužníků

Registr dlužníků

V poslední době patří mezi hojně diskutované téma. Podívejme se tedy společně na to, jak registry dlužníků fungují, koho evidují a jak se z nich dostat. Věřte, že s dostatkem informací už registr dlužníků nemusí být tak velkým strašákem.

Registr dlužníků je známý jako databáze uvádějící informace o osobách a firmách, které se z nějakého důvodu zpozdili s placením svých závazků. Co je cílem registru? Má za úkol pomáhat bankovním institucím a dalším subjektům při rozhodování se o poskytnutí finančních služeb. Díky registru dlužníků totiž existuje možnost zjistit spolehlivost potenciálních klientů.

 

Jak registr funguje?

Registr dlužníků pracuje na bázi shromažďování informací od věřitelů, které pak dává k nahlédnutí dalším věřitelům. Určitým nepsaným pravidlem je princip reciprocity, kdy uživatel čerpá údaje pod podmínkou, že sám přispěje dalšími informacemi. Některé registry dlužníků shromažďují informace o všech závazcích bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou po splatnosti.

 

Registry v České republice

Podle zákona o bankách je v České republice zřízen Centrální registr úvěrů spravovaný Českou národní bankou. Podle téhož zákona poskytuje soukromá právnická osoba tzv. Czech Banking Credit Bureau, která je někdy označována jako Bankovní registr klientských informací a která má za úkol zprostředkovávat data o bonitě a důvěryhodnosti klientů.

Úřad na ochranu osobních údajů eviduje bankovní a nebankovní registry dlužníků. Prvním je Loans and Leasings Credit Bureau neboli Nebankovní registr klientských informací. Druhým a asi zároveň nejznámějším je zájmové sdružení právnických osob SOLUS neboli Sdružení na ochranu Leasingu a úvěrů spotřebitelům. Často se lze setkat také se soukromým projektem Centrální registr dlužníků, jehož činnost je však některými médii zpochybňována.

 

SOLUS

Sdružení SOLUS zastává myšlenku odpovědného úvěrování a chce přispívat k prevenci předlužování osob a ostatních subjektů. Snaží se zamezit růstu počtu dlužníků v prodlení, zvyšuje vymahatelnost stávajících dluhů po splatnosti a přispívá také ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

 

Kdy se člověk dostane do registru dlužníků?

Do registru dlužníků se dostanete velice snadno. Stačí, pokud nezaplatíte včas. Zpozdili jste se se splátkou za auto? Propásli jste den splatnosti účtu za mobil či energie? To, že vám poskytovatel neudělil žádné sankce, neznamená, že si vašeho drobného prohřešku nikdo nevšiml. V podobných případech si totiž můžete být téměř jistí, že se údaje o vás objevují v některém z registru dlužníků.

 

Jak získám výpis z registru?

Jestliže ztrácíte přehled o tom, kolik dlužíte nebo jestli chcete zjistit, jestli vůbec vaše jméno figuruje v registru, můžete si požádat o výpis. Lze tak učinit osobně, prostřednictvím pošty nebo SMS, záleží na konkrétním registru. Ve všech případech však počítejte s tím, že budete muset uhradit určitý administrativní poplatek. Pokud žádáte písemně, budete potřebovat formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách. Na formuláři je pak nutné mít úředně ověřený podpis. Vystavený výpis si pak lze vyzvednout osobně nebo opět poštou.

Výpis z bankovního registru SOLUS lze poměrně nově získat i formou SMS. V takovém případě je třeba nejdříve požádat o unikátní osobní číslo, jímž se budete v textové zprávě prokazovat pokaždé, když budete žádat o zaslání informací z databáze. Žádost o vygenerování kódu se podává buďto elektronicky nebo klasicky v papírové formě, u obou je však vyžadován úředně ověřený podpis.

 

Mohu záznam z registru smazat?

Záznam z registru lze vymazat poměrně snadnou cestou. Teoreticky stačí, abyste všechny své závazky uhradili, pokud jste tak ještě neučinili. Jak si zajistíte spolehlivé odstranění z registru?

  • Zjistěte, proč v registru figurujete. Která společnost a z jakého důvodu vás zaznamenala.
  • Pokud máte se společností uzavřenou nějakou smlouvu, doporučuje se zrušit ji.
  • Následně požádejte registr o výmaz vašich údajů. Jestliže se tak nestane, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požádejte o zajištění opatření k nápravě. V krajních případech se lze obrátit i na soud.
Sdílet tento článek