Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Česko s trochou nadsázky žije fenoménem půjček a v mnohých případech i následného zadlužení. Podíváme se nyní na nový spotřebitelský zákon a na to, jaký dopad bude mít tento zákon na systém poskytování úvěrů. Směrnice by se měla změnit k 21. březnu 2016 a projeví se především radikálním snížením počtu poskytovatelů půjček.

 

Jaký bude nový zákon?

Cílem nového spotřebitelského zákona je zvýšení kredibility českého trhu při úvěrových službách a eliminace nekalých praktik u nebankovních společností, které poskytují úvěry. Zákon vychází ze směrnice EU a nyní bude se zavádět u nás, aby docházelo k plnění závazků Evropské unie. K zavedení této směrnice do českého prostředí dojde na základě jednání a konzultací ministerstva financí s příslušnými subjekty na trhu.

Nový zákon se týká všech typů spotřebitelského úvěru – hotovostních úvěrů, koupě zboží na splátky, hypoték apod. Nově se spotřebitelský zákon bude týkat i dalších půjček, kterých se dosud netýkal. Patří mezi ně úvěry na bydlení a mikropůjčky. V oblasti úvěrů budou stanoveny jednotné podmínky pro získání podnikatelského oprávnění, upraven proces registrace regulovaných subjektů a vymezena jednotná pravidla ověřování odbornosti osob, které se spotřebiteli jednají a domlouvají s nimi úvěr.

Na dodržování podmínek bude dohlížet Česká národní banka, která bude vybavena silnějšími pravomocemi udílet při porušení zákona pokuty a další sankce.

 

K jakým změnám skutečně dojde?

Výrazně stoupne pozice spotřebitele, posílí se a stane se výhodnější. Výsledkem by mohla být menší zadluženost. Jaké výhody tedy spotřebitel získá?

  • Možnost splatit svůj dluh kdykoliv a bez sankcí. Dosud se spotřebitel mohl setkat i s praktikami, kde ve finále zaplatil desítky tisíc korun navíc za původní mikropůjčku.
  • Poskytovatel úvěru bude mít nárok pouze na účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v důsledku předčasného splacení. Nově se tak poplatky za úplné předčasné splacení budou pohybovat maximálně v jednotkách procent.
  • V těžkých životních situacích (např. při dlouhodobé nemoci, úmrtí či invaliditě) bude zcela zdarma předčasné splacení úvěru na bydlení.
  • Zákon bude rovněž omezovat sankce za pozdní splátky. A to v takovém případě, pokud spotřebitel dosud pravidelně splácel. Poskytovatel mu pak nemůže ze dne na den sebrat střechu nad hlavou.

 

Další změny

Stejně tak, jako se zvýší ochrana spotřebitele, zvýší se také odpovědnost věřitele. Ten bude přebírat odpovědnost za to, komu úvěr poskytne. Úvěr musí poskytnout jen tomu, kdo má dispozice k řádnému splácení. Jakmile tak neučiní, smlouva bude neplatná a spotřebitel nemusí být zavázán k placení úroku. A navíc úroky, které již zaplatil, dostane zpět. Jistinu pak platí čistě podle svých schopností a možností. A na druhou stranu, když spotřebiteli poskytne úvěr někdo, kdo k tomu nemá oprávnění, okamžitě se věc začne řešit příslušnými institucemi. Licence k poskytování úvěrů bude ověřením toho, že je firma poskytující úvěr naprosto bezpečná.

Sdílet tento článek